10 Years of Claasholland !
10 Jaar Claasholland!

10 Jaar Claasholland!
Vandaag is het 10 jaar geleden dat ClaasHolland via Facebook de lucht in ging. Ik als oprichter op Claasholland had nooit verwacht dat zo bekend zal worden. Ik deel immers mijn passie voor CLAAS met anderen die ook interesse hebben in het merk CLAAS. Nu wordt ik op beurzen en veld demonstraties herkend door verschillende mensen die met CLAAS machines werken. En zelfs door CLAAS personeel, die het het geweldig vinden dat ik zon CLAAS fan ben. Dat komt mededoor dat ik mijn huis in geheel CLAAS style heb. Natuurlijk zijn er mensen in mijn omgeving die dat niet kunnen begrijpen dat ik zo ver in ga, in deze hobby/ passie. In die 10 jaar is niet gemakkelijk geweest. Je moet immers opletten dat je interessante en informatieve berichten schrijft zodat de bezoekers terug komen. In die 10 jaar heb ik ook technische problemen gehad daar heb ik me doorheen geworteld. zoals dat mijn facebookpagina is gekaapt, daar had ik zo’n 14000 volgers.  Hoe lastig het ook was ik bleef positief dat weer goed kwam, in Overijssel zeggen ze ook dan geregeld: de kop d’r veur.! Ik ben ook veel mensen dankbaar die mij helpen met de teksten controleren, zodat er zo minmogelijk fouten in zitten zo wel in het Nederlands als Engels en Duits. Ik ben daar Marlou zij helpt mij heel veel met Engelse teksten, erg dankbaar voor. Daarnaast krijg ik hulp van diverse vrienden en kennissen en natuurlijk van de CLAAS importeur Kamps De Wild.

even wat cijfers:
>Op de pc van Claasholland.nl staan circa 40.000 foto’s.
>Meer dan 10.000+ foto’s op de website gepost.
>De site heeft meer dan 400.000 views.
>De site heeft meer dan 200.000 bezoekers.

De website haalt maandelijks  circa 5000 weergaven afhankelijk van de berichten die gepost worden. Elke maand groeit de pagina, en het bereik van ClaasHolland word steeds groter. Uit de hele wereld krijgt Claas Holland bezoekers op de site.De populaire berichten op Claasholland.nl zijn Claas machines uit Amerika, Zuid-Afrika, Australië. Een populaire serie van een Nederlands bedrijf in Nederland die in heel Europa rijd met hun vrachtwagens, is Van Der Vlist Twente. Zij vervoeren heel veel Claas machines. Dit jaar ga ik ook oude machines van CLAAS weer aandacht geven, daar is op internet niet alles over te vinden.

10 Years of Claasholland !
Today marks 10 years since Claasholland went on the air via Facebook. Me as the founder of Claasholland never expected that would become so well known. After all, I share my passion for CLAAS with others who are also interested in the CLAAS brand. Now I am recognized at fairs and field demonstrations by several people who work with CLAAS machines. And even by CLAAS staff, who find it amazing that I am such a CLAAS fan. That is because I have decorated my house in the CLAAS style. Ofcourse there are people around me who can’t understand that I am going so far in this hobby/passion. In these 10 years it has not been easy. After all, you have to be careful to write interesting and informative posts so that visitors come back. In those 10 years I also had technical problems. I rooted through that. like when my facebook page was hijacked. I had about 14.000 followers there.  No matter how difficult it was, I stayed positive that things would turn out well again. In Overijssel they often say: ‘De kop d’r veur!’ I am also grateful to many people who help me check the texts, so that there are as few mistakes as possible in Dutch, English and German. I am very grateful to Marlou who helps me a lot with English texts. I also get help from various friends and acquaintances and of course from the CLAAS importer Kamps De Wild.

Some figures:
>On the pc of Claasholland.nl there are about 40.000 pictures.
>More than 10,000+ pictures posted on the website.
>The site has over 400,000 views.
>The site has over 200,000 visitors.

The website reaches circa 5000 views monthly depending on the messages posted. Every month the page is growing, and the reach of Claas Holland is increasing. From all over the world, Claas Holland gets visitors to the site. The popular posts on Claasholland.nl are Claas machines from America, South Africa, Australia. A popular series of a Dutch company in the Netherlands that drives all over Europe with their trucks is Van Der Vlist Twente. They transport a lot of Claas machines. This year I will also give some attention to old machines from CLAAS, you can’t find everything about them on the internet.