Capaciteitsverhoging door CEMOS AUTOMATIC.

De voordelen op een rijtje:
− Door het weer beperkte oogstbare dagen worden
beter benut
− Door sneller dorsen wordt extra capaciteit behaald
− Hoe verder de oogstomstandigheden afwijken van
de gemiddelde oogstomstandigheden met de
standaardinstelling, hoe groter het effect op capaciteit
en kwaliteit door CEMOS AUTOMATIC
− Hogere omzet bij de verkoop van graan, omdat de
reinheid van de korrels en de kwaliteit door
CEMOS AUTOMTIC duidelijk worden verbeterd.
− Gevoel van veiligheid voor de chauffeur bij het dorsen,
omdat CEMOS AUTOMATIC de instellingen continue
optimaliseert
− Gevoel van veiligheid voor de chauffeur tijdens het
dorsen van een minder optimaal bestand (bijv. liggend
graan) of in het donker
− Eenvoudig overschakelen op ander gewas
− Invloed door foutieve bediening is geringer
− Meer comfort door minder stress
− Verhoogde inruilwaarde van de complete machine
− Leereffect voor de bestuurder
− Ontlasting van de bestuurder en bedrijfsleider
− Toename van de efficiëntie


Weergave CEMOS AUTOMATIC in de CEBIS MOBILE
Zo werkt CEMOS AUTOMATIC:
CEMOS registreert binnen enkele seconden parallel
verschillende parameters van de maaidorser en past basis daarvan de instellingen voor afscheiding en reiniging aan de betreffende oogstomstandigheden aan. Hierbij kan de bestuurder kiezen uit vier verschillende strategieën: „maximale capacitieit”, „minimaal brandstofverbruik / stro kwaliteit” of „hoge dorskwaliteit”; de vierde strategie „gebalanceerd” is een samenstelling van de eerste drie.
CEMOS AUTOMATIC is samengesteld uit vier componenten:
nr. een is de snelheidsregelaar CRUISE PILOT, die de oogstsnelheid regelt afhankelijk van de belasting van de motor.
De tweede component is CEMOS, die het optimaliseren van de machine baseert op een dialoog
tussen bestuurder en machine. De derde en vierde component zijn CEMOS AUTO SEPARATION en CEMOS AUTO CLEANING.
CEMOS AUTO SEPARATION regelt automatisch de restkorrelafscheiding door het verstellen van de
rotortoerentallen de positie van de rotorkleppen. CEMOS AUTO CLEANING zorgt voor de regeling van de reiniging door het optimaliseren van het ventilatortoerental en de opening van het boven- en onderzeef.
CRUISE PILOT, de automatische snelheidsregelaar voor alle LEXION 700 en 600 modellen.
De CRUISE PILOT van CLAAS regelt automatisch de
optimale werksnelheid. Het systeem maakt, afhankelijk
van de rijmodus, gelijktijdig gebruik van meerdere
parameters in de machine: rijsnelheid, laagdikte in het opvoerkanaal en graanverliezen.

De CRUISE PILOT van CLAAS zorgt automatisch voor
de optimale oogstsnelheid. 
Uw voordeel: de CRUISE PILOT werkt vooruitziend en
reageert voordat er piekbelastingen in het dorsproces
optreden. Daardoor rijdt uw LEXION automatisch tot zijn
maximale belastinggrens en stijgt uw oogstcapaciteit.

Live-beelden van de GRAIN QUALITY CAMERA in de CEBIS terminal.

GRAIN QUALITY CAMERA.
Voor een optimale instelling van de machine betreffende de
kwaliteit van de korrels heeft de bestuurder nauwkeurige
informatie nodig over het aandeel gebroken korrels en de
Niet-Korrel-Bestanddelen (NKB) in het oogstmateriaal.
De GRAIN QUALITY CAMARA in de kop van de elevator,
kan het oogstmateriaal optisch beoordelen. Op basis van
beelden berekent het systeem het percentage gebroken korrels en het NKB in het oogst materiaal. Door het beeld
en de weergave van de beide waarden op de CEBIS kan
de bestuurder direct conclusies trekken over de instellingen.

Tekst en foto”s Kamps De Wild, voorverkoop magazin 2016