2 Claas Arions op 3,20 in de piepers.
Vandaag gaan we eens terug naar het voorjaar van 2020, toen was Mts Pollema druk met aardappelen poten met hun nieuwe Claas Arion 660 Cmatic. Het voorjaar van 2020 was een droge start, om aardappels te poten, wat te zien is aan de stofwolken achter de machines. Mts Pollema gebruikt hun oudere Claas Arion 630 om het land voor te bereiden voor de aardappels. Dit wordt zo kort mogelijk gedaan voor dat de aardappels de grond in gaan om nog meer uitdroging tegen te gaan. Beide Arions werken met behulp van GPS om in het zelfde pad te rijden.

In 2016 is Mts Pollema als 1 van de eerste gangbare akkerbouwers begonnen te experimenteren met de teelt van aardappelen in onbereden grond met behulp van seizoens-rijpaden. Hierbij rijdt de trekker op 3,20 m spoorbreedte en bij alle bewerkingen tot het rooien over hetzelfde rijpad gedaan. Tussen de wielen van de trekker groeien dan vier ruggen aardappelen in grond die gedurende het hele seizoen nooit wordt bereden en daardoor niet wordt verdicht. Zo kan de plant beter wortelen en wordt hij weerbaarder tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden. In het voorjaar is er ook nog het voordeel dat je net wat vroeger kunnen beginnen met de werkzaamheden. Zij telen met dit systeem ongeveer 90-95 ha pootaardappelen. Naast deze oppervlakte van pootaardappelen word er ook nog ca 30ha wintertarwe geteeld.
Wilt u meer weten over deze breed spoor Arion’s? lees dan ons eerder geschreven bericht: 6 Claas breedspoor trekkers voor de beddenteelt.Tekst: J.de Rijk en S Pollema
Video en foto’s : S. Pollema.