Sleepslangen in Manitoba Canada with Claas Axion 800 end 900.
Dragging hoses in Manitoba, Canada with the Claas Axion 800 and 900.

Vandaag gaan we kijken bij het manure contractor BMG zij bemesten het land met een getrokken sleepslang bemester van Hydro Ag Supply met een werkbreedte van 50 feed (ca15,25 meter). Deze bemester  word getrokken door een Claas Axion 960 van 445 pk motor vermogen. Het is 1 van de Axion 900 serie in de staat Manitoba, Canada die verkocht is door GenAg. Bij deze Axion 960 rijd ook een Axion uit de 840 serie deze legt de sleep/ transportslang om.Over de bemester.
Hydro Ag Supply bouwt en ontwerpt deze bemesters op klanten wensen. Hydro Ag Supply bouwt ook de mest verdeler zelf,met het design van de verdeler is een gelijkmatige stroom over alle slangen. Zodat min mogelijk problemen voor doen met verstopte slangen naar de kouters. Zelfs met Hydro Ag 70 foot (ca 21,33meter)serie geeft deze verdeler geen problemen. Hydro Ag uit Steinbach Manitoba heeft de machine zo ontworpen dat de bemester een lage bodemdruk heeft door grote en brede banden. zo kunnen ze ook in het natte seizoen en verkomen dat er land zo min mogelijk beschadigd wordt. De bemester klap in twee delen op voor transport over de weg , en Hydro Ag heeft de bemester zo gemaakt dat er een gemakkelijke toegang is om de machine te smeren en onderhoud uit te voeren. Werken met mest is een smerig karweitje en de klanten zijn blij dat ze er niet onder hoeven te kruipen.


Dragging hoses in Manitoba, Canada with the Claas Axion 800 and 900.
Today we’re going to take a look at the contractor BMG. They manure the land with a pulled drag hose injector from Hydro Ag Supply with a working width of 50 feed (ca15.25 meters). This injector is pulled by a Claas Axion 960 with 445 hp. This is the first Axion 900 series sold in Manitoba, Canada, by GenAg. Beside the Axion 960, an Axion 840 series drives the drag / transport hose.


About the injector.
Hydro Ag Supply engineers and build these fertilizers to the custom wishes of their clients. Hydro Ag Supply also engineers the manure distributor itself, with the distributors unique design providing an even flow and distribution across all hoses.A common problem are the clogged hoses to the coulters, but even with Hydro Ag 70 foot (approx. 21.33 meter) series this distributor gives no problems. Hydro Ag from Steinbach Manitoba has designed the machine so that the injector has a low ground pressure due to large and wide tires. This way they also prevent damage to land during the wet season. For transportation over the road, the injector folds in 2 parts. Maintenance and greasing the injectors are mostly a nasty job, but Hydro Ag engineered the injector so itś easy to lubricate and maintain the machine. Working with manure is a dirty job and the customers are happy that they don’t have to crawl under it.
Photos:      E. Braun- GenAG INC.
                A. Hildebrand- Hydro Ag Supply
Text:             J. De Rijk
Translation:  M. Koller.