We are 20 hours from Holland today.
We zijn 20 uur van Holland vandaag.

Claas Axion 950 on dual wheels in Australia. Today we are going to the other side of the world, because you are almost on the road. We are going to look in the paddock near Northam,Western Australia where this Claas Axion 950 was sowing in dual wheels. The seed box is from the Morris brand and the seed drill from DBS with a 12m working width.
Claas Axion 950 op dubbele wielen in Australië.
Vandaag gaan we naar de andere kant van de wereld, want je bent bijna een dag op weg. zo’n 20 uur reizen.
We gaan kijken in  de buurt van Northam, West-Australië, waar deze Claas Axion 950 zaaide met dubbele wielen. Het zaad box is van het merk Morris en de zaaimachine met DBS met een 12 m werkbreedte.
photo’s: F.Gittus end W.Strijdveen.
text: F.Gittus  end J. de Rijk