CLAAS CROP SENSOR ISARIA.
246963-dataRawRgb
Eerste plantensensor met AEF ISOBUS-certificaat komt van CLAAS.
Harsewinkel/Gütersloh, December 2015. De optische plantensensor CROP SENSOR ISARIA van CLAAS is niet alleen de eerste ISOBUS-compatibele onlinesensor op de markt, maar werd door zijn ISOBUS-norm nu officieel gecertificeerd door de onafhankelijke organisatie AEF (Agricultural Industry Electronis Foundation).  Voor de klanten betekent het AEF certificaat bedrijfszekerheid bij het samenstellen van combinaties uit tractor, werktuig en terminal. Technisch houdt dit in, dat voor de bediening van de CROP SENSOR nu andere, reeds bestaande ISOBUS terminals kunnen worden gebruikt.
De capaciteit van de moderne landbouwtechniek is momenteel afhankelijk van de comptabiliteit van de verschillende componenten, zoals tractor, terminal en werktuig. De basis voor de communicatie tussen de componenten wordt gevormd door op ISOBUS-norm gedefinieerde interfaces. De ISOBUS-conformitieitstest en de certificering door de AEF bieden de gebruikers en fabrikanten nauwkeurige informatie over welke componenten met elkaar kunnen worden gebruikt. Als basis voor de certificering heeft de AEF de functies van ISOBUS gedefinieerd. De CROP SENSOR van CLAAS is gecertificeerd voor het functionele gebied ISOBUS UT 1.0 en is nu ook geregistreerd in de AEF ISOBUS-databank. Indien de landbouwer of loonwerker in deze nieuwe techniek wil investeren, dan kan hij daar de ISOBUS-compatibiliteit van zijn bestaande of aan te schaffen nieuwe techniek controleren.185538-dataRawRgb
Over de CLAAS CROP SENSOR ISARIA.
De CLAAS CROP SENSOR ISARIA berekent online en plaats specifiek de optimale stikstofbehoefte van de planten. Hij kan in elk gewas worden gebruikt, onafhankelijk van het daglicht en voor elke toedieningsmethode. Deze meet, berekent en regelt automatisch in één bewerking tijdens het rijden. Dat wil zeggen, dat de berekening van de optimale kunstmestgift en de toediening nagenoeg gelijktijdig plaats vinden.
Het is een optische sensor met twee sensorkoppen. Deze zijn rechts en links aan een opklapbaar frame gemonteerd aan de frontaanbouw van de tractor op een gedefinieerde afstand tot het gewas. Door de actieve verlichting (LED) kan dag en nacht met deze sensor worden gewerkt. De meetfrequentie wordt automatisch aangepast aan de omgevingsomstandigheden, zoals de intensiteit van het omgevingslicht.260441-dataRawRgb
Het gebruik
Het uitgezonden licht wordt door de planten gereflecteerd, die zich onder de meetkegel bevinden. Daaruit wordt de vegetatie index berekend, die door de momentane stikstofvoorziening van de planten wordt aangegeven. De CROP SENSOR ISARIA meet dus de hoeveelheid N die reeds door de plant is opgenomen en vergelijkt deze met de streefwaarde van het actuele EC-stadium en berekent hieruit de ontbrekende of aan te vullen hoeveelheid voedingsstoffen. De sensor meet eveneens de dichtheid van het bestand met behulp van de biomassa-index. Als deze index onder een bepaalde drempelwaarde komt, bijvoorbeeld door droogte of vorstschade, dan wordt de afgifte voor dit gedeelte van het perceel verlaagd met een door de landbouwer vastgestelde hoeveelheid. Door de combinatie van beide indices worden fouten vermeden.
Binnenkort ook automatische kalibratie. Indien de sensor ter plaatse moet worden gekalibreerd, dan levert CLAAS naast de beproefde tweepunts-kalibratie de mogelijkheid van éénpunts-kalibratie. Deze biedt door lange praktijkervaring hetzelfde resultaat: op elke punten wordt de representatieve toestand van het plantenbestand bepaald. De CROP SENSOR ISARIA reageert bij afwijkingen door de afgifte te verhogen of te verlagen.
Bovendien is er het beproefde ISARIA bemestingssysteem, dat tijdens het rijden zonder voorafgaande kalibratie de voedingstoestand van de planten meet en zo de optimale stikstoftoediening naar de planten mogelijk maakt. Vanaf volgend jaar biedt CLAAS als extra een automatische kalibratie aan: de gebruiker stelt alleen de gemiddelde hoeveelheid in en de sensor regelt de afgifte plaats specifiek.185536-dataRawRgb
Map-Overlay-systeem
Aangezien de opbrengsten van het totale oppervlak sterk kunnen variëren, bestaat er gevaar voor over- en onderbemesting. Hier maakt de CROP SENSOR ISARIA gebruik van het Map-Overlay-systeem. In aanvulling op de werkelijke en berekende N-toediening wordt met deze methode rekening gehouden met de opbrengstverwachting, zodat plaats specifiek de optimale dosering in kg/ha of l/ha wordt toegepast. Voor het bepalen van de opbrengstverwachting kan het systeem gebruik maken van de waardevolle CLAAS opbrengstkartering. Verder dient men rekening te houden met de bodemparameters, die eveneens via de servicedienst van EASY Service (Efficient Agriculture Systems) kunnen worden aangevraagd.185499