Campodarsego/Harsewinkel, 3 februari 2022. CLAAS en de Carraro Group breiden hun decennialange
samenwerking verder uit.

Daarvoor werd op 2 februari in het hoofdkantoor van de Carraro Group in
Campodarsego (Padua, Italië) een nieuwe, strategische overeenkomst ondertekend. Naast de
ontwikkeling van speciale en compacte tractoren, alsmede levering van assen en componenten voor
tractoren, behelst de samenwerking eveneens een uitwisseling van kennis en vaardigheden met
betrekking tot human resources en best practices voor duurzaamheid.
Op groei gericht.

CLAAS en de Carraro Group kunnen terugkijken op een decennialange samenwerking. Naast levering
van assen en componenten, waaronder voorassen voor de in Le Mans geproduceerde ARION 400
tractoren, behelst de samenwerking sinds de overname in 2003 van Renault Agriculture door CLAAS
ook de ontwikkeling en productie van smalspoor-, platform- en compacte tractoren.
De beide familiebedrijven hebben nu met een strategische overeenkomst de basis gelegd voor hun
verdere groei. De Carraro Group is het derde bedrijf waarmee CLAAS een strategisch partnerschap is
aangegaan, en het eerste buiten Duitsland. “Het doel van onze samenwerking op de korte en
middellange termijn is een hogere omzet en marktaandeel voor speciale en compacte tractoren,” aldus
een bondige samenvatting van CLAAS CEO Thomas Böck. “Om onze doelen te bereiken, investeren
we niet alleen gezamenlijk in nieuwe ontwikkelingen, maar ook in de kennis en vaardigheden van onze
medewerkers en overdracht van kennis.”


De overeenkomst werd ondertekend op het hoofdkantoor van de Carraro Group in Campodarsego,
Italië. CLAAS werd hierbij vertegenwoordigd door Cathrina Claas-Mühlhäuser, bestuursvoorzitter,
Thomas Böck en meerdere leden van de CLAAS directie en tractorendivisie. Voor de Carraro Group
waren chairman en vice chairman Enrico en Tomaso Carraro aanwezig, alsmede Andrea Conchetto,
CEO van de Carraro Group en verdere vertegenwoordigers van het management.
[Alle aanwezige deelnemers waren gevaccineerd en van tevoren getest]


Afgelopen november
presenteerde CLAAS de gemoderniseerde NEXOS-serie met uitlaatgasnorm Stage V en talrijke nieuwe
technische en uitrustingsfeatures, die bij Carraro wordt gebouwd. Als gevolg van de nauwere
samenwerking worden dit jaar nog meer nieuwe tractormodellen geïntroduceerd, onder andere ook op
de SIMA, die van 6 tot en met 10 november in Parijs gaat plaatsvinden.

Sterke nadruk op CSR
De samenwerking zal in de toekomst niet alleen worden beperkt tot pure techniek zoals de ontwikkeling
van en specificaties voor tractoren en levering van assen en tandwielen door de Carraro Group.
Corporate Social Responsibility (CSR) gaat hierbij eveneens een grote rol spelen. “Onze beslissing om
de samenwerking met de Carraro Group te intensiveren is gestoeld op een sterk wederzijds vertrouwen
en de bereidheid van beide partijen om de kennis te verdiepen die beide bedrijven door de jaren heen
hebben opgebouwd,” aldus Böck. “Vanuit die optiek werkt op dit moment een aantal medewerkers van
de Carraro Group in vestigingen van CLAAS en omgekeerd. Naast productie gaat het hierbij eveneens
om administratieve functies in het segment kleine tractoren. Ongetwijfeld zullen beide familiebedrijven
zowel op de middellange als lange termijn van deze kennisoverdracht profiteren en daarmee niet alleen
hun samenwerking versterken maar ook de waarde van beide merken.”


Ook de ELIOS compacte tractoren worden al sinds vele jaren door Carraro Agritalia voor CLAAS
gebouwd. De serie is nu ook leverbaar als Stage V-configuratie.

Tekst/ fotos: CLAAS/ Kamps De Wild.