. Rice harvesting in Italy with CLAAS LEXION 870

De teelt van rijst zien we eigenlijk te weinig op Claasholland.nl. We zagen al eerder het zaaien van rijst met een CLAAS AXION TT. Nu zien we het oogsten ervan met een CLAAS LEXION 8700, met CLAAS CONVIO 770. Dit is een bandmaaibord. Deze worden gebruikt waar laag groeiende gewassen met een diepe vruchtzetting groeien of op plekken met moeilijke omstandigheden (bijvoorbeeld liggend gewas of doorgroei) waar een zeer vlakke snede vereist wordt.
In Europa wordt rijst verbouwd in Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en Griekenland. Landen als China en India produceren de meeste tonnen aan rijst. In Nederland worden er proeven gedaan om rijst te telen.

Harvesting rice with a CLAAS LEXION 8700.
We actually see too little of rice cultivation on Claasholland.nl. We have already seen the sowing of rice with a CLAAS AXION TT. Now we see it harvesting with a CLAAS LEXION 8700, and a CLAAS CONVIO 770. This is a belt header. These are used at places where low-growing crops with deep fruit grow or in areas with difficult conditions (e.g. lying crop or continuous growth) where a very flat cut is required. In Europe, rice is grown in Italy, Spain, Portugal, France and Greece. Countries such as China and India produce the most tons of rice. Trials are being conducted in the Netherlands to grow rice.


 

Tekst: J.de Rijk Translation photo’s: :Davide Dagna