Nieuwe productlijn vervangingsonderdelen voor oudere CLAAS machines
Harsewinkel, 19 november 2021. CLAAS biedt per direct een nieuwe en speciaal ontwikkelde
productlijn vervangingsonderdelen aan voor oudere CLAAS machines die niet meer zo intensief
worden gebruikt als nieuwere machines.
Vervangingsonderdelen zijn essentieel voor landbouwmachines die topprestaties leveren. Door de
jaren heen zullen ten gevolge van onderhoud, slijtage of reparatie onderdelen moeten worden
vervangen. Vervangingsonderdelen zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de volledige
levenscyclus van een machine. Een groot aantal landbouwers en ook sommige loonbedrijven blijven
echter gebruikmaken van oudere CLAAS machines voor de dagelijkse werkzaamheden. In de regel
worden aan deze oudere machines echter minder hoge eisen gesteld en worden ze dientengevolge
minder zwaar belast. De levensduur van ORIGINAL standaardonderdelen ligt dan ook vaak hoger dan
de verwachte resterende levenscyclus van de betreffende machine. De bereidheid van onze klanten
om in deze oudere machines te investeren neemt dan ook verder af naarmate de leeftijd van een
machine vordert. CLAAS speelt hierop in door het assortiment CLAAS ORIGINAL
vervangingsonderdelen verder uit te breiden.

Breed assortiment opnieuw verder uitgebreid
Het merk CLAAS ORIGINAL staat voor vervangingsonderdelen, accessoire producten en
bedrijfsstoffen voor CLAAS machines. Dit assortiment wordt gecompleteerd door CLAAS FARM
PARTS, een onderdelen- en accessoireprogramma voor overige landbouwdoeleinden dat merk- en
brancheonafhankelijk is.
Het CLAAS ORIGINAL assortiment omvatte tot dusver al de beide lijnen PREMIUM LINE en REMAN
LINE. CLAAS PREMIUM LINE richt zich vooral op klanten die vanwege de hoge belasting van hun
machines op zoek zijn naar absoluut betrouwbare oplossingen. De onderdelen van dit assortiment zijn
dan ook uiterst slijtagebestendig. De REMAN LINE daarentegen vormt een prijsgunstige oplossing als
alternatief voor nieuwe onderdelen, waarbij reeds eerder gebruikte onderdelen worden gereviseerd.
Daarbij neemt CLAAS deze onderdelen na een ‘eerste leven’ terug en reviseert deze dusdanig dat zij
kwalitatief voldoen aan onderdelen uit de serieproductie.

Dit bestaande portfolio van de CLAAS ORIGINAL familie wordt nu verder uitgebreid met de CLAAS
SILVER LINE. Het SILVER LINE assortiment zal ongetwijfeld prijsbewuste klanten aanspreken met
oudere CLAAS machines. Alle onderdelen van dit assortiment worden speciaal voor oudere series
ontwikkeld en bieden daarmee een prijsgunstige oplossing voor onderhoud en reparaties die op de
leeftijd van oudere machines is afgestemd. Desalniettemin worden deze onderdelen conform de
beproefde CLAAS standaards getest en vervolgens op de markt gebracht tegen aantrekkelijke
condities. Op dit moment behelst het CLAAS SILVERLINE assortiment zo’n 350 verschillende
onderdelen uit de categorieën aandrijfriemen, filters en aandrijfkettingen. Aan verdere uitbreiding van
het SILVER LINE assortiment wordt op dit moment intensief gewerkt.
Het CLAAS SILVER LINE assortiment is via de CLAAS PARTS shop en CLAAS dealers leverbaar in
Nederland, België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Oekraïne. Oostenrijk, Polen, Roemenië,
Rusland, Slovenië en Zwitserland.

Foto’s: Claas
Tekst: Kamps De Wild.