255111 Dit is een volledig nieuw hoofdstuk in het verhogen van efficiëntie: CLAAS veldoptimalisatie, 6% minder tijd op het veld.

Gütersloh / Hannover, September 2015.
Tijd wordt steeds belangrijker het liefst zo veel mogelijk hectares bewerken op een dag, meestal wordt er altijd gekeken hoe het gewas erbij staat en de werkwijzen zijn meestal gewoontes geworden en die kan u volgens Claas duur komen te staan. Door de CLAAS veldrouteoptimalisatie te gebruiken kan u een andere indeling zien voor het bewerken van uw velden. Met de werktijd en afstand berekent  u hoe het veld te bewerken. Dat scheelt in de kosten en de tijd wordt verminderd met gemiddeld 6%”,

Dit is een volledig nieuw hoofdstuk in het verhogen van efficiëntie: in het veld. Claas biedt het programma aan voor gebruik op de pc,smartphone of via een tablet, maar u kunt het ook uitprinten. Daarnaast is de software geïntegreerd met het Internet platform 365FarmNet die vooral bekend is in Duitsland. Voor alle GPS-gestuurde systemen, die verbonden zijn met 365FarmNet kunnen de veldbegrenzingen en referentielijn specificaties ingeladen worden van de CLAAS veldroute optimalisatie. ze wordt gebruikt voor alle werkzaamheden in het veld. Een positief neveneffect is de vermindering van het brandstofverbruik, daar de afstanden en dus ook de benodigde tijd kan worden verminderd. Dit leidt ook tot minder bodemverdichting in het veld.