CLAAS start met productie uitbreiding, van de fabriek in Russische Krasnodar. 

Begin mei zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van de werkplaatsen voor de metaalbewerking, het schilderwerk en de logistieke ondersteuning in de CLAAS-fabriek in Krasnodar (Rusland). Het dient als onderdeel van de modernisering van de onderneming. Eind 2021 zal het bedrijf ongeveer 680 miljoen roebel (8,5 miljoen euro) geinvesteerd worden in de bouw, de extra apparatuur en herinrichting van de fabriek. De overeenkomst met de aannemer is in april van dit jaar gesloten.
Tot aan het einde van de maand worden de voorbereidingen van de bouwplaatsen en het mobiliseren van de middelen uitgevoerd. Dit moderniseringsproject voorziet in bijna 1,5-voudige van de uitbreiding in de metaalbewerkingsruimte van de huidige 11.000m2 naar 16.000m2; een toename van 700m tot 3000m van het transportsysteem in de spuiterij; en de installatie van een andere moderne poedercoating-afdeling. Daarnaast komt er een extra logistieke werkplaats met een capaciteit van 1100 opslagplaatsen.
“Het belangrijkste doel van de modernisatie is het in lijn brengen van de engineering- en productieprocessen met de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de modellenreeks van de TUCANO-graanoogstmachines. Elke maand worden er gemiddeld 25 tot 30 verbeteringen doorgevoerd in het machineontwerp. CLAAS-ingenieurs passen op die manier de machines aan de eisen van de klant aan en implementeren het ontwerp en de andere veranderingen op basis van de praktische ervaring die is opgedaan met de maaidorsers in Rusland en het buitenland.” Aldus Roman Prokuratov, technisch directeur van de CLAAS-fabriek in Krasnodar.

“Het verbeteren van graanoogstmachines en de productielocaties is een continu proces en kan ook onder de huidige moeilijke economische omstandigheden niet worden gestopt. We moeten met vertrouwen naar de toekomst kijken en alle noodzakelijk technische voorwaarden scheppen om de Russische markt niet alleen vandaag maar ook morgen te voorzien van hoogwaardige landbouwapparatuur. De focus op het voorzien in de behoeften van de Russische boeren is een prioriteit voor onze fabriek en dat blijft zo” reageert algemeen directeur, Ralph Bendisch, van de CLAAS-fabriek.

CLAAS Plant Starts Production Upgrade

The works on the expansion of metalworking, painting and logistics support workshops have started at the beginning of May at the CLAAS plant in Krasnodar as part of a new stage of the enterprise modernization. By the end of 2021, the company will have invested about 680 million rubles (8,5 miljoen euro’s) in construction, the purchase of additional equipment and retooling.

The agreement with the building contractor was concluded in April of this year. The works related to resource mobilization and the preparation of construction sites were carried out until the end of the month. The modernization project provides for a nearly 1.5-fold expansion of the metalworking shop area from the current 11,000 sq m to 16,000 sq m; a 700 m to 3,000 m increase of the conveyor system in the paint shop; and the installation of another modern powder coating booth. Moreover, an additional logistics workshop with a capacity of 1,100 storage places will be built.

The main purpose of the modernization is to bring engineering and manufacturing processes in line with those changes that have been implemented in recent years in the model range of TUCANO grain harvesters. Every month, an average of 25 to 30 improvements of varying degrees of complexity are made in the machine design. Thus, CLAAS engineers adapt the machines to the customer’s requirements and implement design and other changes based on the practical experience gained with combine harvesters in Russia and abroad!” Roman Prokuratov, the Technical Director of the CLAAS plant in Krasnodar, comments.

The process of improving grain harvesting machinery and production sites is a continuous one, and it cannot be stopped even under the current difficult economic conditions. We must look to the future with confidence and create all necessary technical conditions to provide the Russian market with quality agricultural equipment not only today, but tomorrow as well. The focus on meeting the needs of Russian farmers is a priority for our plant and it remains so,” says Ralph Bendisch, the General Director of the CLAAS plant in Krasnodar.

bron Claas Rusland.
Nederlandse vertaling M. Slootman