CLAAS XERION SADDLE TRAC in de papaveroogst in Australië. CLAAS XERION SADDLE TRAC in the Poppy harvest Australia.

Today we look back at the month of January. As it is still wet in the Netherlands, they are harvesting various crops on the other side of the world. This time we go to Australia!
We blikken vandaag terug op de maand januari. Terwijl het in Nederland nat is, zijn ze aan de andere kant van de wereld verschillende gewassen aan het oogsten. Dit keer gaan we naar Australië!

On January 31, 2022, I saw several photos and videos on ‘Craig’s Farming Photos & Videos’-Facebookpage of an unusual machine. Harvesting poppies at ‘Meadow Lynn’ with a CLAAS XERION SADDLE TRAC 4000 equipped with a modified CLAAS cutterboard, chopper and a receptacle bin for the poppies. It is a new concept, the machine was developed for this way of harvesting. Craig says explains under his photos and videos, “It was a privilege to see this special and impressive machine at work.”
Op 31 januari 2022 kwam ik op ‘Craig’s Farming Photos & Videos’-Facebookpagina verschillende foto’s en video’s tegen van een bijzondere machine. De oogst van klaprozen bij ‘Meadow Lynn’ met een CLAAS XERION SADDLE TRAC 4000 uitgerust met een aangepaste CLAAS maaibord, hakselaar en opvangbak voor de klaprozen. Het is nieuw concept, de machine is ontwikkeld voor deze oogst. Craig zegt bij zijn foto’s en video’s:” Het was een voorrecht om deze bijzondere en indrukwekkende machine aan het werk te zien.”

The owner gave an interview about this, and this is what I could get out of it with my somewhat poor English: Two years were spent developing the machine, they started working on it in 2019. At that time there were photos on Facebook and Twitter, unfortunately nothing was heard of it after that until Claasholland.nl was mentioned in a message at the end of January. After some contact with Craig I was allowed to share the pictures. For this I would like to thank him very much!
Back to the poppy harvest: why this is done has several purposes, just like hemp cultivation, poppy has a bad name. Drugs are also made from it. However, there are some good things about poppies: they contain substances that are used in various medicines.

De eigenaar gaf hierover een interview, en dit is wat ik eruit kon halen met mijn ietwat slechte Engels: Er is twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de machine, hier zijn ze in 2019 aan begonnen. Toentertijd stonden er wel foto’s op Facebook en Twitter, helaas is er daarna niets meer van vernomen totdat Claasholland.nl eind januari werd genoemd in een bericht. Na wat contact met Craig mocht ik de foto’s delen. Hiervoor wil ik hem heel erg graag bedanken!
Terug naar de papaveroogst: waarom dit gedaan wordt heeft verschillende doeleinden, net als de hennepteelt heeft ook papaver een niet al te goede naam. Er wordt namelijk ook drugs van gemaakt. Toch zitten er ook zeker goede kanten aan papaver, er zitten namelijk ook stoffen in die in verschillende medicijnen worden gebruikt.

This is already the 1000th message on Claasholland.nl! The website has its ups and downs, despite that I try to write nice and interesting posts. Thank you for reading it!
Dit is al het 1000e bericht op Claasholland.nl! De website kent zijn ups en downs, ondanks dat probeer ik mooie en interessante berichten te schrijven. Bedankt voor het lezen ervan!


Deze foto’s werden in 2019 gedeeld op Facebook en Twitter, er is een frame van een CLAAS Combine te zien. Er ging heel kort een foto rond op internet dat er een maaibord van CLAAS voor de XERION zit, deze foto is niet meer te vinden. Op de foto’s en filmpje is te zien dat maaibord, kort voor de neus zit. Deze foto’s zijn gemaakt door JTA Spraying
These photo’s were shared on Facebook and Twitter in 2019, a frame of a CLAAS Combine can be seen. There was very briefly a photo circulating on the internet that there is a CLAAS mowing board in front of the XERION, this photo can no longer be found. on the photo’s and video you can see that mowing board, short in front of the nose. These pictures are made by JTA Spraying

Special thanks to : Craig’s Farming Photos & Videos and JTA Spraying.
Text J. De Rijk.