IMG_1401

Maïsstro persen in Duitsland.
In Nederland komt het zelden voor dat de maïsstro in balen wordt geperst.

De maïsstro komt met de maïs oogst vrij. Dit omdat alleen de korrel geoogst wordt en de planten op het land achter blijven. De laatste jaren word de maïsstro echter ook geoogst. In landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Amerika wordt het gebruikt voor de bio- massa en Bio- ethanol.

IMG_1400

 

Over de productie van bio ethanol.

tekst van: ikleefgroen.nl

Bio ethanol kan gewonnen worden uit een groot aantal biologische grondstoffen. Denk hierbij aan suikerbieten, aardappels, cassave, gerst, tarwe, zonnebloemen en ga zo maar door. De meest voorkomende grondstoffen voor de productie van bio ethanol zijn echter maïs, koolzaad en suikerriet. De enige energievorm die nodig is om deze grondstoffen te verbouwen, is zonlicht. Aangezien zonlicht een onuitputbare en niet-vervuilende energiebron is, wordt bio ethanol beschouwd als een duurzaam product. Hierbij moet echter wel een kanttekening geplaatst worden, dat bij de productie en het vervoer van de bio-ethanol ook CO2 wordt uitgestoten.

De daadwerkelijke productie van bio ethanol is een puur biologisch proces. Eerst wordt door middel van zuren de cellulose van het plantmateriaal afgebroken tot suikers. Vervolgens wordt er onder zuurstofarme condities een gistcultuur toegevoegd, die er middels het enzym invertase voor zorgt dat de suiker wordt afgebroken tot glucose en fructose. Vervolgens zorgt het enzym zymase ervoor dat deze bouwstenen worden omgezet tot een combinatie van ethanol en CO2. Dit hele proces duurt ongeveer drie dagen en wordt onder een temperatuur van 250 tot 300 graden uitgevoerd.De ethanol die geproduceerd is, bevat nog een forse hoeveelheid water, die verwijderd moet worden. Scheiding van water en alcohol is relatief eenvoudig, omdat alcohol en water een kookpunt hebben van respectievelijk 78,3°C en 100°C. Door het water te verwarmen tot een temperatuur tussen deze twee waarden in, verdampt de alcohol en blijft het water vloeibaar.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan alterantieve productieprocessen. Een veelbelovende techniek is de zogenaamde algenbrandstof, een bio ethanol die gewonnen wordt uit algen. Het voordeel van deze techniek, is dat de algen de ethanol direct produceren. De algen hoeven dus niet omgebracht en gefermenteerd te worden. Dit scheelt tijd en is nóg een slag milieuvriendelijker. Eerste tests van deze techniek zijn veelbelovend; de opbrengst per vierkante meter is mogelijk tot wel 10 keer hoger dan bijvoorbeeld maïs.

Toepassingen en beperkingen

Bio ethanol wordt momenteel vooral gebruikt als brandstofsupplement voor auto’s en landbouwvoertuigen. Omdat de energiedichtheid van ethanol lager is dan die van benzine, is het verbruik van een motor op 100% pure bio ethanol (ook wel E100 genoemd) tot 51% hoger dan een benzinemotor met gelijk vermogen. Voordeel van ethanol is daarentegen weer, dat het vanwege het hogere octaangetal verder gecompromeerd kan worden zonder spontaan te ontbranden. Door vergaande compressie toe te passen, kan de efficiëntie van een motor op bio ethanol drastisch omhoog gebracht worden. Hierdoor wordt de motor echter wel onbruikbaar voor conventionele brandstoffen, wat gezien de huidige status en beschikbaarheid van bio ethanol onpraktisch is.

De bio ethanol van nu vindt men vooral vermengd met benzine, waardoor de consumptie van benzine behoorlijk afneemt. De mengverhouding wordt uitgedrukt in het zogenaamde ‘E-getal’, waarbij het getal aangeeft hoeveel procent ethanol aanwezig is. E25 bestaat bijvoorbeeld voor 25% uit bio ethanol en 75% uit normale benzine. Wereldwijd wordt het mengsel E10 veelal gebruikt in landen waar diverse oliecrises benzine schaars en duur maakten. Mengverhoudingen tot E15 kunnen in vrijwel iedere mdoerne benzinemotor gebruikt worden; gaat u hoger dan dat, dan zijn er mogelijk aanpassingen nodig. E10 is in veel landen aan de pomp verkrijgbaar en is daar enkele centen per liter goedkoper dan normale benzine. In sommige landen (zoals Zweden) wordt de ethanolverhouding in de winter verlaagd, omdat een motor op bio ethanol anders vanwege de kou startproblemen kan krijgen.

IMG_1399