CLAAS heeft de maaiborden van de MAXFLEX en VARIO series verder doorontwikkeld met nieuwe technologie- en comfortfeatures. Het innovatieve CEMOS AUTO HEADER werd dit jaar door de noviteitencommissie van Agritechnica bekroond met een zilveren medaille.
Automatische maaibordinstelling met CEMOS AUTO HEADER
Tot dusver moesten voor het dorsen met VARIO maaiborden zowel de lengte van de maaitafel als de verticale en horizontale standen van de haspel met de hand door de chauffeur worden ingesteld voor een optimale en gelijkmatige goederenstroom. Om het werk van de chauffeur ook hiervoor te verlichten, heeft CLAAS met CEMOS AUTO HEADER een assistentiesysteem ontwikkeld dat de instellingen van het maaibord automatisch aan de heersende dorsomstandigheden aanpast. De aansturing van de haspelhoogte wordt uitgevoerd aan de hand van meetgegevens van een lasersensor die zich in de FIELD SCANNER in het cabinedak bevindt. Voor de aansturing van zowel de lengte van de maaitafel als de horizontale haspelstand wordt gebruikgemaakt van trillingsgegevens die door een laagdiktesensor in het invoerkanaal worden opgenomen.
Deze geoptimaliseerde instellingen zorgen voor een gelijkmatigere aanvoer, waardoor de belasting van alle componenten van het maaibord vanaf het invoerkanaal tot de primaire en secundaire afscheiding wordt verminderd. Dit leidt niet alleen tot een nog rustigere loop van de machine, maar verbetert eveneens de dorsresultaten en zorgt er bovendien voor dat er continu met maximumvermogen kan worden doorgewerkt. Ondertussen kan de chauffeur zich volledig concentreren op de controle van alle machinegegevens, de kwaliteitsparameters in CEBIS en het gewas vóór de maaidorser en legen van de graantank tijdens de rit. Voor extreme omstandigheden beschikt de FIELD SCANNER over een extra reinigingsfunctie, zodat zowel voor geautomatiseerd sturen door de gewasrand af te tasten als voor CEMOS AUTO HEADER optimale optische waarneming wordt gewaarborgd.

Nieuwe koolzaadmessen en haspeltrekkrachtregeling voor VARIO maaiborden
Na de introductie van nieuwe koolzaadmessen en een nieuwe haspelaandrijving voor de drie grootste werkbreedtes voor de VARIO maaibordserie, zijn deze uitrustingen nu ook leverbaar voor kleinere werkbreedtes. De nieuwe koolzaadmessen kenmerken zich door krachtige mechanische aandrijvingen met een geïntegreerde overbelastingskoppeling en circa 50 % hogere maaikracht. Daarmee kan ook zonder problemen en stroringen over moeilijk toegankelijke akkerranden, uithollingen of met onkruid overwoekerde gedeelten worden gereden. En dankzij een uitgekiend insteeksysteem met snelkoppelingen kunnen de koolzaadmessen aan elke zijde binnen een paar seconden zonder gereedschap worden aangebracht. Verder is ook de montage en demontage van de torpedo’s voor het dorsen vereenvoudigd. Voor de nieuwe haspelaandrijving wordt in plaats van de gebruikelijke kettingen nu gebruikgemaakt van een transmissie. Daarmee wordt nu ook automatische trekkrachtregeling voor trekkrachtafhankelijke hoogteaanpassing voor de haspel voor de kleinere VARIO maaidorsers geïntroduceerd. Wanneer de haspelautomaat wordt gebruikt, die het toerental van de haspel automatisch aan de rijsnelheid aanpast, meet een sensor continu de hydraulische druk in de aandrijving van de haspel. Wanneer deze oploopt als gevolg van de hogere oogsthoeveelheden, waardoor de aandrijving het vereiste toerental voor de haspel niet meer kan aanhouden, wordt de haspel iets opgeheven totdat het vereiste toerental opnieuw wordt behaald. Zodra de druk afneemt, laat de automaat de haspel weer dalen. Zowel het niveau van het aandrijfkoppel om de regeling in werking te laten treden als het reactiegedrag van de haspel kunnen afzonderlijk in CEBIS worden ingesteld.

AUTO FLEX stand en kopakkervergrendeling voor MAXFLEX serie
De reeds van de CONVIO FLEX drapermaaiborden met flexibele messenbalken bekende AUTO FLEX stand voor de hoogtegeleiding van het maaibord is nu ook leverbaar voor MAXFLEX maaidorsers. AUTO FLEX past de messenbalk steeds aan het laagst mogelijke niveau aan om zo dicht mogelijk bij de grond te kunnen werken. Hierdoor wordt vooral het dorsen van laag groeiende gewassen zoals soja en erwten geoptimaliseerd en het werk voor de chauffeur gemakkelijker gemaakt. De flexibele messenbalk kan zich dankzij een flexibiliteit van 180 mm eveneens uitstekend aanpassen aan grovere bodemcontouren. Vanaf modeljaar 2023 wordt de FLEX messenbalk bij een uitrusting met CAC-toetsen bij het opheffen op de kopakker vergrendeld, zodat de haspel ook de laatste halmen naar de maaitafel en transportvijzel kan overdragen.
De MAXFLEX maaidorsers worden tot slot eveneens uitgerust met de nieuwe haspelaandrijving door middel van een transmissie, waardoor vanaf modeljaar 2023 de automatische trekkrachtregeling ook voor deze serie maaidorsers kan worden gebruikt.

Herkenning van voorzetstukken voor alle series maaidorsers
Het is inmiddels al enige jaren gelden dat CLAAS automatische herkenning van voorzetstukken voor bepaalde maaidorsers, plukkers en maïsbekken heeft geïntroduceerd. Vanaf het komende seizoen worden alle maaidorsers met dit feature uitgerust. Hierdoor worden basisgegevens en -instellingen zoals de werkbreedte en het type maaibord automatisch door de maaidorser overgenomen, zodat de chauffeur alleen nog maar in bepaalde gevallen de instellingen aan de oogstomstandigheden hoeft aan te passen. FIELD SCANNER neemt eveneens automatisch de gegevens over voor automatisch sturen en – alleen bij VARIO maaiborden – ook voor CEMOS AUTO HEADER.

Alle noviteiten in één oogopslag:
 CEMOS AUTO HEADER voor VARIO maaiborden als optie leverbaar.
 Nieuwe koolzaadmessen voor VARIO 500/560/620/680/770/930.
 AUTO FLEX stand en kopakkervergrendeling voor MAXFLEX maaiborden
 Herkenning van voorzetstukken voor CLAAS maaiborden.