visit to Claas factory in Le Mans. Bezoek aan Claas fabriek te Le Mans.

Februari 2019 – Bezoek aan Claas fabriek te Le Mans.
De hoofdbeheerder van Claas Holland is onlangs met een reis van trekkerreizen.nl, voor de tweede keer mee geweest naar de Claas fabriek in het Franse Le Mans. Waar de tractoren gebouwd worden.
De modellen die daar gemaakt worden zijn de Axos 300 (vervangen door de Atos), Arion 400, 500, 600, de Axion 800 en 900.De Nexos,Elios en de Atos worden in Italië gebouwd.
Momenteel worden er 75 tractoren per dag gebouwd. De fabriek kan 100 tractoren aan per dag, Mocht dit het geval zijn , dan kunnen de medewerkers in ploegen diensten gaan werken.

The paint shop/de spuiterij

De rondleiding begint in het nieuwe technopark die in 2016 gebouwd is. Er worden verschillende dingen over de fabriek van Claas verteld. Dat in 2003 begonnen is na de overname van ruim 50% van Renault. Dit wordt vertelt in het Engels\Frans door oudere gepensioneerd medewerkers die bij Claas tractor SAS gewerkt hebben.. Dit alles wordt vertaald door Lotte onze reisleidster van trekkerreizen.nl en de heer van Basten-Batenburg van Landtech Zuid een dochter onderneming van Nederlandse importeur Kamps de Wild.

Wat dit jaar op viel is  dat Claas flink heeft inverteert is in de fabriek, zon €30 Miljoen! wat al 3 jaar bezig is. Zo is het rail met kettingen vervangen door automatisch wagentjes die de trekker naar het volgende deel van de fabriek brachten. Ook hadden ze nu een onderdelen magazijn met circa 10.000 kratjes. Deze is ook nieuw gebouwd. Wat voor al mij opviel is dat de fabriek ondanks de verbouwing strak en netjes is. Tijdens ons bezoek zag je de oudere Claas Arion modellen nog steeds gebouwd worden. Deze modellen worden nog steeds gebouwd voor landen zonder strengere emmissie eisen, zoals rusland en Zuid-Afrika. Op het buiten terrein stonden genoeg tractoren die wachten op transport deze gaan pas weg als de trekker betaalt is. Er staat ook 1 bijzondere Claas trekker de Axos 340 met 3 wielen. Deze is voor de katoen teelt in Turkmenistan und Uzbekistan.

February 2019 – visit to Claas factory in Le Mans.
The main administrator of Claas Holland has recently with a journey of trekkerreizen.nl for the second time been the Claas factory in the French Le Mans where the tractors are built.
The models that are made there are the Axos 300 (replaced by the Atos), Arion 400, 500, 600, Axion 800 and 900. The Nexos, Elios and Atos are built in Italy. There are 75 Monteel tractors per day built. The factory can 100 tractors to a day, should this be needed than the employees to work on a shift work base.
montagelinelijn tractoren.
Assembly line of the cab/ Montagelijn van De Cabine

The tour begins in the new technopark that in 2016. There are different things about the factory of Claas tell that in 2003 started following the acquisition of more than 50%. This is Engels\Frans by an older tells in Claas tractor SAS employees who worked at and who is retired. All this is translated by Lotte our trip leader of trekkerreizen.nl and Mr van Basten-batenburg Landtech Zuid a subsidiary of Dutch importer Kamps De Wild. What is on this year fell and tells is that Claas has significantly inverted respective in the factory, Sun €30 Million! What all 3 years. So is the rail with chains replaced by automatically carts who pull the trigger to the next part of the factory. Also they had now a parts warehouse with about 10,000 crates. This is also new built. What for all I noticed is that the factory despite the renovation tight and tidy. During our visit, you saw the older Claas Arion models still be built. These models are still built for countries without more stringent emission requirements, such as Russia and South Africa. In the outdoor area were enough tractors that are waiting to transport this only go away if the tractor is charged. There is also 1 Special Claas Axos 340 tractor with 3 wheels. This one is for the cotton cultivation in Turkmenistan und Uzbekistan.

Text: J. De Rijk.
Englisch: M. Oortgiese.
Pictures inside the factory: CLAAS
Pictures outside the factory: J. De Rijk.