Net gezaaide uien krijgen een anti-stuifdek.

Huetink volop bezig met papierpulp spuiten als anti-stuifdek. De BSA tank is op de achterkant voorzien van een spuitkop met wielrad die hydraulisch verstelbaar is, zo kan het spuitbereik versteld worden. Aanvankelijk van de indeling van het perceel kan er tot aan circa 18 meter bespoten worden met papierpulp, tussen twee spuitsporen  is de breedte 36 meter, hiervoor rijdt de chauffeur twee keer door het spuitspoor. tot aan het spuitspoor, deze spuitsporen word ook voor voedingstoffen spuiten gebruikt.

Wat is papiercellulose?
Papiercellulose is een organisch restproduct uit de papier industrie. Papiercellulose wordt ook benoemd als papierpulp, de pulp bevat een groot aandeel water door dat gemengd is met papier is het goed te verwerken met een spuit. De meeste bedrijven gebruiken een mesttank hiervoor, nadat de papiercellulose opgedroogd is vormt dit een korst. Dat zelfs bij forse regenval zorgt voor een maandenlange bescherming tegen bodemerosie, windschade.  Omdat papiercellulose organisch is, wordt het na verloop van tijd vanzelf afgebroken.
 

Tekst en Foto’s: J. De Rijk.