De CLAAS XERION 5000  ontour in Canada en Amerika.
In 2019 introduceerde CLAAS na veel vragen de XERION rupsen. Deze trekkers worden veelal gebruikt in de akkerbouw.

CLAAS Xerion 5000 Trac TS on tour in Canada and America.
After many questions CLAAS introduced the Xerion tracks in 2019. These tractors are mostly used in the arable farming.

Canada en Amerika zijn landen waar veel trekkers boven de 400pk met rupsen worden geleverd, vòòr 2019 deed CLAAS dit nog niet maar hier is inmiddels verandering in gekomen. De rupsen komen van het Nederlandse bedrijf Zuidberg. Zuidberg maakt (net als CLAAS) al jaren rupsensystemen.
In 1997 startte CLAAS met de eerste TERRA TRACs en in de loop der jaren zijn deze zeer bekend geworden. De rupsen worden vooral onder de Lexion-serie en onder de CLAAS Jaguar gebruikt. Daarnaast worden ze ook gebruikt voor andere landbouwmachines, met name voor fabrikanten die zelfrijdende oogstmachines bouwen. De CLAAS TERRA TRAC’s zijn ontwikkeld voor starre assen, echter beschikt de CLAAS XERION over twee gestuurde assen. Zuidberg maakt rupsen in een driehoekige vorm, deze zijn geschikt voor die gestuurde assen. Deze vorm zien we ook veel in de landbouw onder de grote zelfrijdende oogstmachines. De Xerion Trac TS heeft een onderstel met vier driehoekige rupsen. Het biedt tot 25% meer contactoppervlak (4,72m²). De rupsen moeten in tegenstelling tot de wielvarianten zorgen voor 10% extra trekkracht. Daarnaast zijn de Trac TS niet breder op de weg dan de toegestane 3m. CLAAS doet één aanpassing aan de Xerion om er rupsen onder te bouwen. Er moet namelijk een extra stuurcilinder op de vooras worden gebouwd. Die bouwt de fabrikant al standaard op de XERIONS met dubbellucht. De stuurcilinder is vereist vanwege de grotere stuurkracht die nodig is om de rups of dubbellucht te laten sturen. Hierdoor kan de standaard Xerion niet op rupsen worden gezet, maar andersom kan de Xerion TS wel terug gebouwd worden op wielen. De Zuidberg-rups wordt gewoon aan de naaf gebouwd. De rijsnelheid is daardoor beperkt tot maximaal 30 kilometer per uur. Die rupsbanden zijn beschikbaar voor de XERION 5000- en 4500-modellen.

Pre-serie.
Zover bekend zijn er twee CLAAS XERION rupstrekkers in Canada en één Xerion in Amerika. De CLAAS XERION TS TRAC is in Noord-Amerika nog als pre-serie, terwijl de XERION TS in Europa al beschikbaar is voor de markt. Verschillende CLAAS dealers in Duitsland, (in de deelstaten Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein, Saksen-Anhalt, Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg) verkopen deze.

Terug naar Noord-Amerika.
Bij de Amerikaanse CLAAS dealer Mirtech Harvest Center rijdt sowieso een CLAAS Xerion op rupsen. Deze word onder andere ingezet met verschillende Amazone machines, een Duits plaatje dus, omdat beide machines hun oorsprong in Duitsland kennen. Mirtech Harvest Center heeft vier locaties in de omgeving van Memphis.
Bij de CLAAS dealer GenAG die onder de Reesink Canada Holdings Inc. (een onderdeel van het Nederlandse Reesink Agri) valt, gaat de XERION TS langs verschillende klanten in verschillende regio’s. De dealer heeft drie locaties in Canada. In dit bericht ziet u foto’s van GenAG. Ook bij CLAAS dealer Canada West Harvest Centre in Saskatoon, provincie Saskatchewan rijdt een XEXION TS langs akkerbouwers en graantelers gaat. Zo zien we een XERION 5000 TS met een (72ft) 22 meter brede Ammoniak (Nh3) injector bij een grote akkerbouwer in Saskatchewan.


The XERION TS comes with a truck at an arable farmer

In Manitoba zien we de XERION rupstrekker met een 12 meter brede Degelmen Protill getrokken schijveneg.

A lot of tractors above the 400 hp are deliverd on tracks in the countries Canada and America. Before 2019 CLAAS didn’t prepared tracks, but they changed it. These tracks are developed by the Dutch company Zuidberg. Zuidberg has been making tracksystems for years (also like CLAAS). In 1997 CLAAS started with their first TERRA TRAC’s, and throughout the years they become very well known. These tracks are especially used for the LEXION series and the CLAAS JAGUAR. Besides that they also are used for other agricultural machinery, in particular for manufacturers who build self-propelled harvesters. The CLAAS TERRA TRAC’s are developed for rigid axles, however the CLAAS XERION features two steered axles. Zuidberg makes tracks in a triangular, which are suited for those steered axles. This shape is familiar below the big self-propelled harvesters.

The XERION TRAC TS has got four triangular tracks below his chassis. It offers to 25 percent more contact surface (4.72sqm). In contrast to the wheel editions, tracks provide 10% extra pullingpower. Besides that the Trac TS isn’t wider than the allowed 3m. CLAAS did one adjustment on the XERION to get tracks underneath it. They need to build an extra steeringcylinder at the front axle. The manufacturer build it already on the XERIONs with duals. The steering cylinder is required because of the bigger steering force who’s required to steer the track or duals. Because of that the standard Xerion cannot put on tracks but at the other sight the XERION TS can build back on wheels. The Zuidberg-track is just build on the hub. Therefore the driving speed is limited to a maximum of 30 kilometers an hour. Those tracks are available for the Xerion 5000- and 4500 models.

Pre-series.
As far as known there are two CLAAS XERION on tracks, one in Canada and one XERION in America. The CLAAS XERION TRAC TS  is a pre-serie in North-America, while the XERION TS is already available in Europe. Various CLAAS dealers in Germany (in the counties of Lower Saxony, Schleswig-Holstein, Saxony-Anhalt, Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg) sell these.

Back to North America.
At the American , a German picture, because both machines have their origin in Germany. Mirtech Harvest Center has got four locations in the Memphis area. At the CLAAS dealer GenAG, which is part of Reesink Canada Holdings Inc. (member of the Dutch Reesink Agri), the XERION TS passes various customers in different regions. The dealer has got three locations in Canada. In this post you will see pictures of from GenAG. In this post you see some pictures of GenAG.

CLAAS dealer Mirtech Harvest Center with CLAAS XERION TRAC TS Tractor & Amazone Catros.

Also at CLAAS dealer Canada West Harvest Centre in Saskatoon (county of Saskatchewan) a XERION TS drives past arable farmers and grain farmers. We see a XERION 5000 TS with a (72ft) 22meter wide Ammonia (NH3) injector at a large arable farmer in Saskatchewan.

 

In Manitoba we see the XERION on tracks with a 12 meter wide Degelman Protill trailed discharrow.

Photo’s : CLAAS Dealer GenAg/ Grainfarmer Marcel/ T. Lipka (Truck driver)/ CLAAS dealer Canada West Harvest Centre/ CLAAS dealer Mirtech Harvest Center (USA)