We gaan terug naar Februari 2019 – Bezoek aan CLAAS fabriek te Le Mans, Frankrijk. Deel 2.
We’re going back to February 2019 – a visit to a CLAAS factory in Le Mans, France.Het is zo’n drie jaar geleden dat de beheerder van CLAAS Holland met een reis van Trekkerreizen.nl, voor de tweede keer mee ging naar de CLAAS fabriek in het Franse Le Mans. Dé plek waar tractoren gebouwd worden. Dit keer nemen we een kijkje op het buiten terrein.
It’s about three years ago that the manager of CLAAS Holland went on a trip with Trekkerreizen.nl. For the second time he went to the CLAAS factory in Le Mans (France). At the place where tractors are built. This time we take a look at the area outside.
Over de fabriek.
De modellen die daar gemaakt worden zijn de AXS 300 (vervangen door de ATOS), ARION 400, 500, 600, de AXION 800 en 900.De NEXOS, ELIOS en de ATOS worden in Italië gebouwd.
Momenteel worden er 75 tractoren per dag gebouwd. De fabriek kan 100 trekkers aan per dag, Mocht dit nodig zijn, kunnen de medewerkers in ploegendiensten gaan werken. De rondleiding begon in het nieuwe technopark die in 2016 gebouwd is. Er werden verschillende weetjes over de fabriek van CLAAS verteld. In 2003 werd daar begonnen na de overname van ruim 50% van Renault. Dit wordt verteld in het Engels en Frans door (gepensioneerde) oud-medewerkers die bij CLAAS tractor SAS gewerkt hebben.
Dit alles wordt vertaald door Lotte, de reisleidster van Trekkerreizen.nl en de heer van Basten-Batenburg van Landtech Zuid, een dochter onderneming van de Nederlandse importeur Kamps de Wild. Wat dat jaar op viel, is dat CLAAS flink heeft geïnvesteerd in de fabriek, namelijk zo’n 30miljoen euro! Dit alles is in 2021 voltooid. Zo is onder andere de rail met kettingen vervangen door automatische wagentjes die de trekker naar het volgende deel van de fabriek brengen. Ook is er nu onderdelen magazijn met circa 10.000 kratjes, deze is nieuw gebouwd. Wat opmerkelijk was, dat de fabriek ondanks de verbouwing strak en netjes was. Tijdens ons bezoek zag je de oudere CLAAS ARION modellen nog steeds gebouwd worden. Deze modellen worden nog steeds gebouwd voor landen zonder strengere emissie eisen, zoals Rusland en Zuid-Afrika. Op het buiten terrein stonden genoeg tractoren die wachten op transport deze gaan pas weg als de trekker betaald is.


een Claas Axion 2504 voor China.

a Claas Axion 2504 for China.


The old models CLAAS ARION’s. De oude modellen van de CLAAS ARION’s
About the factory.
The models made there are the AXOS 300 (replaced by the ATOS), ARION 400,
500, 600, and the AXION 800 and 900. The NEXOS, ELIOS and ATOS are built in Italy. Currently, 75 tractors are built per day. The factory can handle 100 tractors per day, Should the need arise, employees can work in shifts. The tour began in the new technopark that was built in 2016. Various facts about the CLAAS factory were told. It was started there in 2003 after the acquisition of Renault over about 50%. This is told in Engels and French by (retired) former employees who worked at CLAAS tractor SAS. All this was translated by Lotte, the tour guide of Trekkerreizen.nl and Mr. van Basten-batenburg of Landtech Zuid, a subsidiary of Dutch importer Kamps De Wild. What is striking about this year is that CLAAS invested drastic in the factory, something about 30 million euro! All this is completed in 2021. Among other things, the rail with chains has been replaced with automatic trolleys that take the tractor to the next part of the factory. Also, there is a warehouse for the parts with about 10,000 crates, this is newly built. What was notable that despite the remodeling, the factory was tight and clean. During our visit, you could see the older CLAAS ARION models still being built. These models are still being built for countries without stricter emission requirements, such as Russia and South Africa. On the outside area were plenty of tractors waiting for transport. These will only leave when the tractor is paid.

CLAAS AXION 900 serie’s

Het buitenterrein en het laden.
Op het buitenterrein staan ongeveer 800 trekkers. Deze staan allemaal per model bij elkaar. Dus in de rijen ARION’s staan ook de AXION’S 800 en 900, daarnaast zie je ook ARION’s 400, 500 en 600, dus zowel de nieuwere als oudere modellen. Je kunt hier alle types vinden die overal ter wereld worden verkocht. We zien modellen voor Noord-Amerika, en de AXION 800 voor China die een andere type aanduiding heeft namelijk 2504. Dit betekent dat de trekker 250pk en vierwielaandrijving heeft. We zien nog geen CLAAS AXION Terra tracs, die toen nog niet in productie waren maar in voorserie.

CLAAS ARION 400’s

CLAAS AXION’s 800
The outside area and loading.
There about 800 tractors on the outside area. These are all grouped together per model. In the rows of ARION’s are also the AXION’S 800 and 900, in addition you also see ARION’s 400, 500 and 600, so both the newer and older models.You can find all types sold all over the world here. We see models for North America, and the AXION 800 for China, which has a different type designation, the 2504. This means that the tractor has 250 hp and a four-wheel drive. The CLAAS AXION Terra tracs, which were not yet in production at the time, but in pre-series.

CLAAS AXION 800 series voor Noord-America. CLAAS AXION 800 series for North America.

Text: J. De Rijk.
Englisch: M. Slootman.
Pictures outside the factory: J. De Rijk.

  • Claas Le Mans
  • Claas Nederland
  • Eigen foto’s

  • Trekkerreizen 2019