Per jaar valt er slechts 150 tot 200 mm regen.

De meest waardevolle grondstof is water. Per jaar valt er slechts 150 tot 200 mm regen, in slechte jaren soms minder dan 100 mm. Dan is er het constante gevaar van bodemerosie en verdamping door de steppewind. Daarom speelt sneeuw hier in de steppen een belangrijke rol, omdat het een zeer belangrijke bron voor de waterhuishouding is. Onder deze omstandigheden is het zogenaamde „sneeuw bergen” of „sneeuw ploegen” in Kazachstan zeer gebruikelijk. Daarvoor trekt een tractor een constructie met vier risters. Hierbij zijn telkens twee risters naar elkaar gericht en lopen naar de achterzijde taps toe. Zij slepen de sneeuw van ongeveer 2,5 m breedte samen in ongeveer een meter brede “dijk”, tot een over gedimensioneerd sneeuwzaad. Afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw bereikt het zwad een hoogte van maximaal een meter. De werksnelheid van de sneeuwploeg bedraagt ongeveer 10 km/u. Bij dit werk speelt de gebruikelijke bewerkingsrichting voor de grondbewerking geen rol. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de overheersende windrichting, zodat de zwaden dwars op de windrichting worden aangelegd. Zo is er minder kans, dat de de sneeuw door de steppewind wordt weggeblazen. Dat is een reden. De andere is, er voor te zorgen dat het water van de sneeuw ook in de bodem komt. Zou de sneeuw plat blijven liggen en ontdooien, zou het water vermoedelijk in sleuven samen vloeien, omdat de ondergrond nog bevroren is en het water niet kan opnemen. Door het sneeuwploegen is de laag sneeuw aan de zijkant van het zwad dunner. Op deze plaats ontdooit de sneeuw sneller, de donkere bodem komt tevoorschijn, wordt door de zon verwarmd, ontdooit en het water kan wegsijpelen. De zwaden ontdooien natuurlijk langzamer en geven het water praktisch naast de zwaden aan het reeds ontdooide gedeelte van de grond af. Deze werkwijze wordt in Kazachstan al meer dan 40 jaar gebruikt. Het wordt niet op alle percelen en elk jaar toegepast, maar op basis van ervaring, sneeuwhoogte, sneeuwkwaliteit, weersvoorspelling en vaak ook op onderbuik gevoel. Het doel is natuurlijk dat de extra kosten worden gecompenseerd door een hogere opbrengst. Dit kan in droge zomers tot wel tot 30% oplopen.

Voor het zaaien is slagvaardigheid en betrouwbaarheid prioriteit.

 

De belangrijkste periode voor de productie van graan is van 10 tot 15 mei. Deze vijf dagen zijn beslissend voor de oogsthoeveelheid. Voor 10 mei kan niet worden gezaaid, omdat de grond nog te koud is en na de 15de bestaat het risico dat het groeiseizoen niet meer toereikend is voor een rendabele oogst. „Het moeilijkste hier zijn de weersomstandigheden en het korte groeiseizoen, dat meestal duurt van 15 mei tot 15 augustus” bevestigt Kanat Adilbekov, Chief-agronoom bij T.O.O. Rodina. Dat wil zeggen, dat het groeiseizoen slechts 80 tot 100 dagen bedraagt. Ter vergelijking: in Duitsland is dit ongeveer 250 dagen. Zo is bij het zaaien slagkracht en betrouwbaarheid topprioriteit en de belangrijkste reden waarom op het bedrijf alleen grote tractoren worden ingezet. De XERION werken dan met de Horsch Sprinter zaaimachines de klok rond en hebben een capaciteit tot 15 ha per uur. Tijdens het zaaien wordt dagelijks het watergehalte in de bodem gecontroleerd. Gemiddeld, afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt na elke dag 2-3 mm dieper gezaaid, zodat er voldoende water beschikbaar is om het graan te laten ontkiemen. In extreem droge jaren wordt het graan tot 10 cm diep gezaaid. Een plantenteeltkundige goocheltruc, die veel ervaring vereist, want het zal natuurlijk langer duren voor het graan opkomt.

Ook bij de melkproductie speelt het korte groeiseizoen een rol, want het voer voor de 1.500 melkkoeien en de fokkerij worden door T.O.O. Rodina volledig zelf geproduceerd. De percelen voor de productie van het voer liggen om logistieke redenen rondom het bedrijf. Ook maïs wordt op het bedrijf verbouwd. De gemiddelde opbrengst van vroegrijpe rassen ligt hier bij 15 tot 25 ton per hectare. „Het grootste probleem bij het voeren van de dieren is het tekort aan suiker en eiwitten” aldus Julia Kolenovskaya, bedrijfsleidster van de veehouderij bij T.O.O. Rodina. „Wij lossen dit op door de aankoop van zonnebloemenschroot en polysacchariden” en daardoor behaalt het bedrijf een trotse gemiddelde melkcapaciteit van 8.000 liter per koe.

 

Productiviteit en kwaliteit voor de groei is het uitgangspunt van het bedrijf.

De gehele vloot voertuigen van het bedrijf bestaat momenteel uit 136 vrachtwagens en auto’s en 120 tractoren, waarvan een groot deel nog Kirovets en MTZ zijn. De overschakeling op westerse techniek begon in 2004. „Aan Duitse techniek hebben we nu zeven XERION tractoren, 2 JAGUAR hakselaars, vier ROLLANT persen, twee QUADRANT grootpakpersen en een SCORPION verreiker. Het maaidorserpark omvat 13 MEDION 310 en 18 TUCANO 320″ telt Dmitri Anpilogov. Hij is de chef-ingenieur van het bedrijf en verantwoordelijk voor de afdeling techniek, dat wil zeggen hij behartigt alle belangen rondom de machines.  Perfect werk voor hem betekent „wanneer de gehele techniek aan het werk is, alle machines lopen, er geen storingen zijn en alles draait.”

 

„De machines zijn zeer gebruiksvriendelijk, kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en gaan niet zo vaak kapot”  voegt Kanat Adilbekov er aan toe. „Waar men vroeger meerdere machines voor een hectare nodig had, worden nu met een machine meerdere werkzaamheden uitgevoerd. Dat de reden waarom T.O.O Rodina voor CLAAS machines heeft gekozen en het bedrijf en het machinepark geleidelijk op meer efficiënte productiemethoden overschakelt.
Productiviteit en kwaliteit is het uitgangspunt van de onderneming. Minder techniek gebruiken, bestaande percelen efficiënter benutten en kwalitatief steeds betere oogstresultaten behalen – dat zijn de doelstellingen op langere termijn voor T.O.O Rodina, waar het gehele team naar toe werkt.

T.O.O. Rodina

Over het bedrijf

Bestaat sinds

1994

Veebezetting 1.500 melkkoeien, excl. fokkerij
Medewerkers 520, exclusief hulpkrachten tijdens de oogst
Oppervlakte 62.000 ha, waarvan 41.000 ha graan,4.000 tot 4.500 ha eenjarig voedergras, 2.600 ha meerjarige grassoorten en luzerne 2.500 tot 3.000 ha maïs, de rest is braak liggend terrein.
Vruchtwisseling Vruchtwisseling op graanpercelen:
3x zomertarwe, 1x braak of
3x zomertarwe, 1x zomergerst, 1x braak
Percelen voor voedergewassen:
3x maïs, 1x voergras
Bodemgesteldheid zware leemgrond
Neerslaghoeveelheden per jaar 150 tot 200 mm
CLAAS machinebestand 2 JAGUAR 830, 18 TUCANO 320,
13 MEDION 310,1 XERION 3800,
2 XERION 4000,3 XERION 4500,
1 XERION 5000,1 SCORPION 7040

Tekst & Beeld: Claas- Werkelijk goed werk. Tractoren van Claas.