In Amerika zijn in oktober en november 2020 dors records verbroken.
In October and November of 2020, the newest CLAAS Lexion broke the records

In Amerika zijn in oktober en november 2020 dors records verbroken. Dit keer met de nieuwste CLAAS Lexion. Of dit ook in het Guinness Book of Records word vermeld is onbekend. Het laatste record van mais dorsen dateert uit 2018, toen met een CLAAS Lexion 760 TT. Er werd in drie tijdsbestekken gereden van 8 uur, 10 uur en 12 uur. Totaal werd er toen 135 ton per uur aan maïs geoogst. Tijdens dit record werden er in 8 uur 43.739 droge bushels geoogst ofwel zo’n 1.111 ton. Twee uur later was dat 54.302 bushels, dat overeenkomt met 1.379 ton aan mais.

In oktober 2020 ging Ormiston Farms uit Kismet, Kansas met hun nieuwe CLAAS Lexion 8700 TT de uitdaging aan om het record te verbreken. Hierbij werden de kopakkers ook mee geoogst, (in 2018 werd dit van te voren al gedaan). Ormiston Farms heeft uiteindelijk drie records verbroken: die van 8 uur, 10 uur en 12 uur. Ormiston Farms oogstte 46.511 bushels ofwel 1181 ton aan mais, bij die van 10 uur was er 58.979 bushels geoogst, dat op twee ton na 1500 ton was. Ormiston Farms ging nog twee uur door, voor de 12 uur record waarbij er 71.077 bushels werden geoogst. Dit kwam overeen met 1805 ton aan mais.
Een maand later in november ging een grote graanfarm 37-AG proberen het record te verbeteren en dat lukte. Dit werd gedaan in 8 uur. In deze 8 uur werd er door graanfarm 37-AG gewerkt met een CLAAS Lexion 8600 TT. Zij oogsten 57.926 bushels in 8 uur, gelijk aan 1471 ton. De CLAAS Lexion 8600 TT dorstte 183 ton per uur. Hoeveel ton de Lexion 8700 TT van Ormiston Farms oogstte is niet bekend, mogelijk dat dit in de buurt kwam van 180 ton per uur. Nu de oogst is afgelopen in Amerika, is afwachten welke grote graanfarm volgend seizoen gaat proberen de nieuwe records te verbreken.

Ook CLAAS zelf heeft het record in Engeland verbroken.
In tegenstelling tot het dorsen in Amerika was dit niet in de mais maar in de tarwe, dit gebeurde met een CLAAS Lexion 8900 TT. In de zomer van 2020 oogstte het huidige vlaggenschip van Harsewinkel, de Lexion 8900 TT, onder praktische omstandigheden 120ton per uur. Dit met een gemiddelde opbrengst van meer dan 70 ton per uur en graanverliezen van minder dan één procent. Het topmodel Lexion 8900 TT met een maximaal vermogen van 790 pk, is zo krachtig dat hij in graan niet optimaal benut kan worden. In markten zoals die in Noord-Amerika, met relatief lage opbrengsten en kleine hoeveelheden stro, worden er daarom ook niet tot weinig verkocht.
Who harvests the most corn of America?
In October and November of 2020, the newest CLAAS Lexion broke the records of harvesting corn. If this also mentioned in the Guinness Book of Records is unknown.The last record of harvesting corn dates from 2018, that time it happened with a CLAAS Lexion 760 TT. They drove within a timeframe of 8, 10 and 12 hours. A total of 135 tons an hour were harvested. During the record 43.739 bushels were harvested in 8 hours. Two hours later it was 54.302 bushels, which is equivalent to 1.379 tons of corn.
In October Ormiston Farms (Kismet, Kansas) used their new CLAAS Lexion 8700 TT and took the challenge to break the record. The head of de land was harvested too (in 2018 they harvested beforehand). Ormiston Farms eventually broke three records: those of 8 hours, 10 hours and 12 hours. Ormiston Farms harvested 46.511 bushels or 1181 tons of corn, by that of 10 o’clock 58.979 bushels had been harvested, which was almost 1.500 tons. Ormiston Farms went on for two more hours, for the 12-hour record and were harvesting 71.077 bushels. This corresponded to 1.805 tons of corn.
About a month later, in November, a large grainfarm 37-AG took the challenge to break the record and succeeded. This was done in 8 hours. During these 8 hours the grainfarm 37-AG worked with a CLAAS Lexion 8600 TT. They harvested 57.926 bushels, equivalent to 1.471 tons of corn. The CLAAS Lexion 8600 TT harvested 183 tons per hour. It’s unknown how many tons the Lexion 8700 TT from Ormiston Farms harvested, possibly it would be around 180 tons per hour. Now the harvesting has ended in Amerca, we have to wait and see which large grain farm will try to break the records next season.

 

CLAAS itself also has broken the record in England.
In contrast with the harvest in America, this was not corn but wheat. They did it with a CLAAS Lexion 8900 TT. In de summer of 2020, Harsewinkel’s most important machine, the Lexion 8900 TT harvested 120 tons per hour in practical circumstances. With an average yield of more than 70 tons per hour and losses of grain from less than one percent. The top model Lexion 8900 TT with a maximum from power of 790 horsepower is so powerful that it’s not optimal to use it for harvesting wheat. In the sales area of North America with relatively low yields and small amounts of straw, there’s no or a small amount of sales.