Today we travel to Australia where we will take a look at a CLAAS AXION 150.000 edition.

Vandaag reizen we af naar Australië waar we bij een CLAAS AXION 150.000 editie gaan kijken.

This one is touring through several states in Australia. Behind the AXION 870 is a Disco 1100 and Disco Move from the 3000 series in the linkage. It is mowing at a speed of about 20 km/h.

Over the crop:
Lucerne (Medicago sativa) is a perennial plant. Depending on the variety and climate, the plant can live five to twelve years. With a height of up to 1meter and clusters of small purple flowers, the plant resembles clover. The plant has a deep and powerfully developed root system that can extend up to 4.5 meters. This allows the plant to survive during temporary droughts.
Lucerne is indigenous to Europe and is cultivated worldwide as cattle feed. In the Netherlands Lucerne is mainly artificially dried for the production of protein-rich cattle feed. Lucerne is mowed three to four times a year. Sowing takes place both with and without a covercrop. Among other things, winter wheat is used as a covercrop. Alfalfa is the name given in Dutch to the sprouting vegetable (germinated seeds) of alfalfa. Lucerne can germinate year-round, so alfalfa is available year-round. Alfalfa can be used in food preparation in the same way as bean sprouts, another well-known sprout vegetable. Like other species in the butterfly flower family (Leguminosae), the plant has the ability to fix nitrogen with the help of nitrogen-fixing bacteria, so it can produce protein-rich food independent of the presence of nitrogen in the soil. Extensive cultivation, which began in the 17th century, was an important step forward in European agriculture. Its nitrogen-fixing property and use as animal feed significantly increased the efficiency of agriculture. When grown in the right soil, alfalfa has a high yield.

 

Met een Australische CLAAS AXION 150.000 (AXION 870) in de luzerne.

Vandaag reizen we af naar Australië waar we bij een CLAAS AXION 150.000 editie gaan kijken. Deze is door verschillende deelstaten van Australië aan het touren. Achter de AXION 870 hangt een Disco 1100 en Disco Move uit de 3000 serie in de fronthef. Er wordt met een snelheid van circa 20 km/h gemaaid.

Over het gewas.
Luzerne (Medicago sativa) is een vaste plant. Afhankelijk van variëteit en klimaat kan de plant vijf tot twaalf jaar oud worden. Met een hoogte tot 1 meter en trosjes kleine paarse bloemen lijkt de plant op klaver. De plant beschikt over een diep en krachtig ontwikkeld wortelsysteem dat zich tot 4,5 meter kan uitstrekken. Hierdoor kan de plant tijdens tijdelijke droogte overleven. Luzerne is in Europa inheems en word wereldwijd verbouwd als veevoer. In Nederland wordt luzerne hoofdzakelijk kunstmatig gedroogd voor de productie van eiwitrijk veevoer. Er word drie tot vier maal per jaar gemaaid. De inzaai vindt plaats zowel met als zonder dekvrucht. Als dekvrucht wordt onder andere wintertarwe gebruikt.
Alfalfa is in het Nederlands de naam van de kiemgroente (ontkiemde zaden) van de luzerne. Luzerne kan het hele jaar ontkiemen, zodat alfalfa het hele jaar verkrijgbaar is. Alfalfa kan op dezelfde manier worden gebruikt bij de voedselbereiding als taugé, een andere bekende spruitgroente. Zoals andere soorten uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae) heeft de plant het vermogen om met behulp van stikstofbindende bacteriën stikstof te binden, zodat het proteïnerijk voedsel kan produceren onafhankelijk van de aanwezigheid van stikstof in de bodem. De uitgebreide teelt, die is begonnen in de 17e eeuw, was een belangrijke stap vooruit in de Europese landbouw. De stikstofbindende eigenschap en het gebruik als veevoer verhoogde in belangrijke mate de efficiëntie van de landbouw. Wanneer het op de juiste grond verbouwd wordt, heeft luzerne een hoge opbrengst.


Tekst: J. De Rijk.
photo’s and video: J Harrison