348.64 acres in 8 hours.
141.1 ha in 8 uur.

Claas set an new record in the American town Greeley Colorado.
with an Claas Axion 880 with Claas Disco 3600FRC front and Disco 1100RC Butterfly, driven by Tate Mesbergen.
in 8 hours time Tate mowed 348.64 acres (141.1 hectare) a new record!
the old record was set on 240 acres (97 hectare).
Mrs Mesbergen gives the start signal.

The record started on Sunday 1 July 12:13 and ended on 8:13.
the crop they mowed was alfalfa.It is one of Tate’s specialties for mowing alfalfa but he did not have enough acres for the world record. Tate had to rely on help from neighboring alfalfa farmers. He also contacted his favorite tractor company Claas. Claas helped with the planning and even hired an expert to ensure that the record attempt was fair, his family also supported him. Mesbergen farms was one of the first in Colorado to have a Claas Axion 880 icm Claas Disco 3600FRC with a Claas Disco 1100 RC. The cutting speed averaged 43.6 ac/h, with a maximum speed of speed of 19 mph. The diesel consumption is 9 gallon per hour during mowing. During his mowing, Tate gained an impressive 2.34 dry tons/ac (5.24 t/ha) of alfalfa. In addition, not all fields were close together, so fast handling of the mowers for transport position and then driving on the road was a real challenge, says Tate.
Not everything went as planned.
The day before the world record was planned, there was a thunderstorm that caused 12.7 mm of rain. That is why the soil of the first field was much wetter than normal, the start was delayed by a few hours. Tate also made two unscheduled breaks during his record attempt. The first one he took between the first and second field. “I hit a piece of concrete in the first field and had to check if the mower was damaged,” says Tate. A quick investigation showed that nothing had happened. Not even a knife needed to be replaced. The second interruption was carried out to check if the DISCO mower was correctly folded up for transport before it went over the road to the last field. Tate said he stopped for up to a minute.
World record maaien in 8 uur.
In de Amerikaanse plaats Greeley in de staat Colorado werd een nieuw record gevestigd door Tate Mesbergen met zijn Claas Axion 880 icm Claas Disco 3600FRC en Disco 1100RC.
In 8 uur tijd werd er 348,7 Acres (ca 141.1 Ha ) een nieuw world record het oude record was 240 Acres (ca 97 Ha).
Het record begon op zondag 1 juli om 12:13 en stopte om 8:13.
Het gewas wat gemaaid werd is luzerne. Het is een van Tate’s specialiteiten om luzerne te maaien maar beschikte niet over voldoende hectares voor het world record, Tate moest een beroep doen op hulp van naburige luzerne-boeren. Hij nam ook contact op met zijn favoriete tractorbedrijf Claas. Claas hielp met de planning en huurde zelfs een expert in om ervoor te zorgen dat de wedstrijd eerlijk was, ook zijn familie steunde hem. 
Mesbergen farms zij waren een van de eerste in Colorado die een Claas Axion 880 icm Claas Disco 3600FRC met een Claas Disco 1100 RC hebben.  De maai snelheid was gemiddeld 17.6 km pu, met een maximaal snelheid van circa 30 km/pu  , het diesel verbruik is tijdens het maaien 34 liter per uur. Tijdens zijn het maaien haalde Tate een indrukwekkende 5.24 droge stof / ha) Daarnaast lagen niet alle velden dicht bij elkaar, dus was snel handelen van inklappen van de maaiers voor transportstand en vervolgens door rijden op de weg was een echte uitdaging volgens, Tate.
Niet alles verliep zoals gepland.
De dag voor het world record was gepland, viel er een onweersbui die 12,7 mm regen veroorzaakte. Daarom was vooral de grond van het eerste veld veel natter dan normaal, de start werd met een paar uur vertraagd. Tate maakte ook twee ongeplande pauzes tijdens zijn recordpoging. De eerste die hij invoegde tussen het eerste en tweede veld. “Ik raakte een stuk beton in het eerste veld en moest controleren of de maaier beschadigd was”, zegt Tate. Een snel onderzoek toonde aan dat er niets was gebeurd. Zelfs geen mes hoefde niet te worden vervangen. De tweede onderbreking werd uitgevoerd om te controleren of de DISCO-maaier correct was opgeklapt voor transport, voordat hij over de weg naar het laatste veld ging. Tate zei dat hij maximaal een minuut stopte.


The Team

 

 

Photo’s: Claas, K.Taylor, Mesbergen
Text: Claas, Friends from Mesbergen